Nieuws

RPA is "hot" en dat blijkt wel uit de cijfers. In 2019 hebben we meer dan 20 klanten advies gegeven over RPA en pilots en opschalingstrajecten uitgevoerd. Inmiddels zijn vrijwel alle pilot klanten ook daadwerkelijk met hun eerste proces in productie gegaan en staan velen aan de vooravond van opschalingstrajecten. Onze grotere klanten hebben ambities van 25 - 100 softbots per jaar. De RPA markt wordt volwassen en dat is te merken aan de vragen die we krijgen uit de markt.

rpa groep kerst

Was de inzet van RPA een jaar geleden nog sterk gerelateerd aan het oplossen van een concreet probleem, inmiddels staat RPA bij menig CIO en Directie op de agenda en hebben we het over de strategische doelen die je kunt behalen met RPA. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe RPA kan bijdragen aan een digitaalvaardige organisatie, als instrument naar een organisatie van professionals en behoud van mensen door ze in hun kracht te zetten. Excellente dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering zijn echter nog steeds de primaire doelen voor de inzet van RPA. 

Een andere trend is dat RPA vooral gezien wordt als instrument van de business. De meeste klanten kiezen voor een implementatiemodel waarbij een eigen Center of Excellence wordt ingericht en intern mensen worden opgeleid. Wel blijft er behoefte aan inzet van ervaren RPA-developers, want het maken van een softbot kan iedereen, maar het maken van een robuuste en goed werkend softbot is echt het resultaat van kennis en ervaring. Op basis van onze ervaringen kennen we de succes- en faalfactoren en zijn we in staat om snel op te schalen. 

Voor klanten die intern niet snel genoeg medewerkers kunnen opleiden, bieden we ook detachering van RPA-experts io aan die als start een UiPath level 3 hebben en direct inzetbaar zijn als RPA Developer. Samen met Spring Professional leveren we deze RPA developers tegen een scherp tarief en vervolgens kunnen ze doorgroeien naar RPA-expert door ons opleidingstraject. Zo zorgen we ook dat de personele behoefte op RPA gebied bij onze klanten kan worden ingevuld. 

Voor 2020 gaan we daarom met volle vaart vooruit. Dat betekent dat ook bij MvR Consulting we flink uitbreiden. Inmiddels hebben we het 11e lid van het RPA team mogen verwelkomen en zijn we druk bezig met verbreding van onze dienstverlening naar Intelligent Process Automotion, waarbij ook Process Mining, Chat- en Spraaktechnologie en AI. Het RPA-team zal daarom vanaf 1 januari omgedoopt worden tot Intelligent Process Automation Team. 

Wilt u kennis maken met MvR Consulting? Op 2 april staan we weer op het congres Robotisering in de Overheid in Utrecht.