Nieuws

In samenspraak met de opdrachtgever kiezen we een eerste proces dat als Proof of Concept (PoC) geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd. U hoeft dan nog geen software aan te schaffen. Door een co-creatiesessie met medewerkers te organiseren kunt u ook alvast een aantal medewerkers betrekken die later als ambassadeurs van de softbots in de organisatie gaan fungeren en een lijst maken van processen die in aanmerking komen voor robotisering.

Welke processen komen in aanmerking voor robotisering? 

De keuze van het juiste proces is belangrijk. Daarbij spelen afwegingen een rol die te maken hebben met de complexiteit van een proces. Een uniforme afhandeling met weinig uitzonderingen is fijn om te robotiseren en zorgt ervoor dat de complexiteit en kosten van de softbot laag blijven. Ook gaat de softbot goed functioneren en zijn er over het algemeen weinig tot geen fouten. Een tweede belangrijke voorwaarde is dat het proces en de systemen die gebruikt worden "stabiel" zijn. Het heeft weinig zin om een proces te robotiseren dat maandelijks aangepast wordt. Het is onlogisch een softbot te laten werken in systemen waar heel vaak releases op plaatsvinden, zeker als die ook nog eens onaangekondigd zijn, niet goed van tevoren worden gedocumenteerd dan wel kunnen worden getest. 

Andere factoren zijn bijvoorbeeld datakwaliteit, de mate waarin informatie gestructureerd kan worden aangeleverd en uiteraard de meerwaarde die robotisering heeft ten opzichte van bijvoorbeeld menselijke handelingen of een technische koppeling. Bij de selectie van het juiste proces helpen wij klanten altijd met 12 punten die van belang zijn. Vaak doen we dit in een setting van co-creatie met de collega's die ook dagelijks te maken hebben met de uitvoering van deze processen. Wilt u ook hoe u de juiste processen voor robotisering kunt selecteren, we komen graag langs voor een uitleg. 

Lees hier onze complete Aanpak RPA, en het eerste artikel in de reeks "Een eerste kennismaking met RPA".