Nieuws

“Maar vinden mensen het niet vervelend dat een softbot hun werk gaat overnemen?” Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En ja, als het vervangen van mensen het uitgangspunt zou zijn van robotisering, dan is dat inderdaad vervelend, zeker als er geen alternatief is. Maar bij onze klanten is het vervangen van arbeid zelden een belangrijk motief. Veel vaker gaat het juist om het helpen van medewerkers om simpele en administratief terugkerende taken over te nemen, zodat ze meer tijd hebben voor het moeilijkere en uitdagendere werk. Zoals ons motto al zegt: "Naast elke medewerker een robot"; en als je een assistent-softbot tot je beschikking hebt, dan kan je hem ook de "rotklusjes" geven. 

Beginnen bij het begin

Om duidelijk te maken wat de softbot wel en niet kan of gaat doen is het dus belangrijk om vanaf de start van het project ook de medewerkers die er uiteindelijk mee gaan werken te betrekken. Tijdens onze projecten doen wij dat door een superuser aan te wijzen. Deze superuser wordt goed opgeleid en kan anderen in zijn team enthousiasmeren. Ook zijn we transparant naar de afdeling met welk doel de softbots worden ingezet. Omdat softbots het werkproces van mensen grotendeels kopieert, is het ook heel makkelijk om mensen mee te nemen in de taken en werkzaamheden van de softbot en hen een rol te geven bij de controle en monitoring. Op deze manier kan iedere medewerker ook eenvoudig zelf verbetervoorstellen doen. 

Verder hebben we ook klanten die bij de keuze van de in te richten processen de wensen van medewerkers nadrukkelijk opnemen als criterium. Zodoende hebben we softbots gemaakt die in eerste instantie bedoeld zijn om medewerkers “blij te maken" en te ontzorgen in plaats van het idee dat het puur een financiële businesscase is. Hierbij gaat het vaak om dubbele invoer van data dan wel aanvulling op niet volledige technische koppelingen. 

Hoe dan verder?

Tenslotte is het betreft het grote plaatje belangrijk om na te denken over een grootschaligere inzet van softbots. Ofwel: Hoe ga je om met de inzet van nieuwe technologie en een versnelde technologische transformatie? Dit vraagt hoe dan ook om organisatie-brede aandacht. Enerzijds is er een snelle afname van de vraag naar administratief personeel en mensen die simpele processen uitvoeren. Anderzijds ontstaat er een toenemende behoefte aan vaardigheden op het gebied van informatiemanagement, datakwaliteit en dienstverlening. 

Wij adviseren onze klanten om de digivaardigheid van mens en organisatie centraal te stellen en vanuit die focus een programma samen te stellen in lijn met een vooraf bepaalde aanpak en vooral daar ook aandacht aan te besteden. Een individuele aanpak, waarbij om- en bijscholing op het gebied van digitale vaardigheid centraal staat is daarvoor noodzakelijk. Het moet inzichtelijk zijn waar de organisatie over 3 - 5 jaar staat, welke competenties daarbij horen en vervolgens moet er een daarbij passend strategische personeelsplanning worden gemaakt. Vandaag al starten met om- en bijscholen is essentieel om de continuïteit van de organisatie te garanderen, zeker in de huidige arbeidsmarkt. 

Wilt u meer informatie over het opstellen van een businesscase voor de inzet van softbots in uw organisatie, wij helpen u graag. Dit artikel is de 2e in een reeks van artikelen aangaande onze aanpak met RPA