Nieuws

Wat is de visie?

De ontwikkeling van Datagedreven Werken bij de overheid is een innovatiecyclus. Dit proces kent verschillende fases; het begint bij experimenteren, doorloopt drie grove stappen, en eindigt als het nieuwe normaal. 

Waaruit bestaat deze visie? 

De visie is gestoeld op de jarenlange ervaring van consultants op gebied van digitalisering in het algemeen, en de specifieke ervaring op het gebied van Datagedreven Werken bij de overheid. De visie kent 5 categorieën:

  • Processen en standaarden;
  • Cultuur en mens;
  • Organisatie en rollen;
  • IT en informatie; 
  • Maatschappij.

Wat betekent dit voor ons? 

De visie geeft antwoord op vragen zoals “Waar gaat Datagedreven Werken heen, hoe ziet het er over vijf jaar uit en wat betekent dat voor de bestuurders van Nederland?” De volgende pagina geeft onze visie in het kort weer. 

Met deze visie in de hand maakt MvR ook keuzes. MvR kiest voor de business i.p.v. de ICT. MvR kiest ook voor de medewerker i.p.v. voor de ICT- of data-projectaanpak. De datavaardige organisatie met als basis de datavaardige medewerker. De menskant is leidend voor deze data-evolutie.

MvR ziet ook een datagedreven fasering. Achtereenvolgens ligt de datagedreven behoefte en realisatiemogelijkheden bij inzicht, inrichting en sturing. Het succes is afhankelijk van investering in alle aspecten van een duurzame  verandering:  de cultuur, de  organisatie, de IT  faciliteiten en de processen.

datagedreven-we_33569619.png