Nieuws

 

MvR Consulting neemt regelmatig nieuwe consultants in dienst. Aan 2 van onze nieuwe collega's, Cansu Kiser en Robert Bijl hebben we wat vragen gesteld over hun ervaring, ambities, en waarom ze op dit moment in hun carriere gekozen hebben voor MvR Consulting.  

Hoe zag je werkzame leven eruit voordat je bij MvR terecht kwam? 
Cansu: Voordat ik bij MvR Consulting terecht kwam was ik mij aan het klaarstomen om consultant te worden. Ik kwam tijdens mijn opleiding psychologie er al snel achter dat ik iets wou gaan doen met de interactie tussen mens en techniek. Na mijn afstuderen ben ik daarom een traineeship Informatiemanagement gaan volgen. Ik heb vooral veel geleerd van de digitaliseringstrajecten bij de overheid die ik mocht uitvoeren en hoe een overheidsorganisatie werkt. 

 

Robert: Ik heb politicologie/bestuurskunde gestudeerd waardoor ik kennis heb op het gebied van beleidsonderwerpen, welke binnen de publieke sector spelen. In mijn werk heb ik veel projecten gedaan die gaan over het verbeteren van processen, waarbij ICT systemen en veranderprinicipes een grote rol spelen. De laatste jaren ben ik vooral actief geweest in het Sociaal Domein. 

 

Waar krijg je energie van in je werk? 
Cansu: Waar ik veel energie van krijg in mijn werk is dat geen enkele dag hetzelfde is. De ene dag ben ik bezig met het optimaliseren van bedrijfsprocessen bij een gemeente in het zuiden van het land en de volgende dag geef ik een training training Zaakgericht Werken bij een gemeente in het noorden van het land. Hierdoor kom ik continu in contact met verschillende mensen die allen werkzaam zijn bij verschillende organisatiedelen.  

Robert: De kennis van het Sociaal Domein combineren met de kennis van processen en mogelijkheden van systemen. Welke maatschappelijke knelpunten kunnen worden opgelost door het slim inzetten van bijvoorbeeld data? Het bij elkaar brengen van informatie en beleid kan een grote bijdrage leveren aan nieuwe inzichten en het oplossen van knelpunten. 

Waarom heb je voor MvR Consulting gekozen?

Cansu: Dat wat MvR sterk maakt en waar ik naar op zoek ben is de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Hierbij spelen collega’s een grote rol. Er is binnen MvR Consulting een enorme diversiteit aan achtergronden en expertises op het gebied van digitalisering. Deze kennis wordt regelmatig met elkaar gedeeld door o.a. maandelijkse kennissessies en gastcolleges te organiseren. Daarnaast komen we elke vrijdag met collega’s bij elkaar om tijdens het ontbijt elkaar updates te geven over lopende projecten. Jongere collega’s lopen op de werkvloer mee met oudere, ervaren collega's. Maar ook maken we tijd om gewoon met elkaar te sparren wanneer daar behoefte aan is. Ik heb in korte tijd al heel veel geleerd.

Robert: MvR Consulting helpt andere organisatie verder bij het digitaliseren van processen. Ze houden zich bezig met thema’s die mij aanspreken zoals datagestuurd werken. Hierbij kijken wij niet alleen naar informatisering, maar ook naar wat dit betekent voor de mensen, de processen en de organisatie als geheel. Daarnaast biedt MvR ook veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en is er bij mijn collega’s veel kennis aanwezig.   

Welke expertise heb je? 
Cansu: Ik heb ervaring met Zaakgericht Werken en andere digitaliseringstrajecten binnen de overheid. Het ondersteunen en trainen van eindgebruikers, optimaliseren van bedrijfsprocessen en het modelleren van bedrijfsprocessen binnen zaaksystemen is waar ik mij de afgelopen tijd mee bezig heb gehouden. Ik ben eerder een generalist dan een specialist dus echt een specifieke expertise heb ik nog niet. In mijn huidige project hou ik me bezig met het implementeren van Robotic Proces Automation (RPA) bij gemeenten, ook hier gaat het om werkprocessen maar ook datakwaliteit is belangrijk. Ik was eerder al enorm geïnteresseerd in RPA maar hoe meer ik mij hierin verdiep hoe fascinerender ik het vind. Dit zou in de toekomst heel goed een van mijn expertises kunnen worden. 

Wat draag jij bij als persoon in je werk? 
Cansu: Ik denk dat mijn interesse in technologie, gecombineerd met mijn kennis van de psychologie, ervoor zorgen dat ik snel in staat ben om een vertaalslag te maken en daarmee goed kan inspelen op mijn omgeving om medewerkers mee te krijgen in verandertrajecten. 

Welke persoonlijke eigenschappen vind jij dat je moet bezitten om dit werk te kunnen doen? 
Robert: Je hebt veel met mensen te maken, waardoor je moet kunnen communiceren met diverse soorten mensen. Daarnaast ben je bezig om complexe vraagstukken op te lossen, waarvoor je analytisch moet zijn. Om zaken te realiseren is het erg handig om vanuit structuur te werken, waardoor je projecten goed kan overzien. 

Hoe ziet jouw ideale baan eruit over 5 jaar? 
Cansu: Over 5 jaar hoop ik als senior consultant werkzaam te zijn, het liefst op het gebied van robotisering binnen de overheid. Ik ben ervan overtuigd dat robotisering een steeds prominentere rol gaat spelen binnen de overheid waar ik absoluut een deel van wil uitmaken.  

Robert: Een ervaren organisatieadviseur die een bijdrage kan leveren bij verbeter- en verandertrajecten bij de overheid en waarbij ik een belangrijke bijdrage kan leveren aan praktische toepassingen die maatschappelijke problemen kunnen oplossen.