Onderzoek & advies

Gebruiken onze medewerkers het zaaksysteem op de juiste manier? Hoe digitaal is onze organisatie eigenlijk? Op welke manier kunnen we onze processen verbeteren? Als u met dit soort vragen zit, kan een onderzoek waardevolle inzichten geven.

Wij gaan graag met u in gesprek om de precieze onderzoeksvraag in beeld te brengen. Vervolgens kiezen we in overleg een geschikte aanpak. Wellicht heeft u behoefte aan een inspirerende workshop. Of misschien bent u meer geholpen met een serie interviews. MvR & Partners heeft ervaring met diverse methoden. De uitgangspunten in onze werkwijze zijn altijd hetzelfde: professioneel, objectief, met praktisch toepasbare adviezen. Hieronder vindt u een impressie van ons aanbod.

Kantoorautomatisering is een grote kostenpost voor een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan software, accounts en telefonie. Op zichzelf noodzakelijke faciliteiten, maar soms wordt hier te veel geld aan besteed. Met een kostenbesparingsonderzoek door MvR & Partners krijgt u in beeld waar bij u de verspilling zit. Wellicht betaalt u voor systemen die u nu niet gebruikt, of voor dubbele abonnementen. Wij sporen ze graag voor u op!

Aan het eind van het onderzoek weet u waar de onnodige uitgaven zitten en op welke manier u deze kunt elimineren. Onze ervaring is dat wij met dit onderzoek ten minste 10% kostenbesparing kunnen realiseren, oplopend tot 50%! Daarnaast geven wij de organisatie handvatten om grip te houden op de aanwezige automatisering, om verspilling in de toekomst te voorkomen.  

Digitalisering brengt veranderingen met zich mee. Medewerkers krijgen te maken met nieuwe systemen en andere werkprocessen. Deze overgang verloopt zelden vlekkeloos. Door de hectiek die dit met zich meebrengt, vergeten projectleiders vaak om tijdens het project de balans op te maken; wat gaat goed en wat kan beter? Dit is een gemiste kans, want een tussentijds onderzoek kan het begin zijn van verbetering.

MvR & Partners wordt regelmatig gevraagd om een nulmeting uit te voeren, op het gebied van digitalisering. Aan de hand van een onderzoek binnen de organisatie, achterhalen wij wat de stand van zaken is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Onze onderzoekers combineren onderzoeksvaardigheden met inhoudelijke expertise. Dit helpt ze bij het stellen van de juiste vragen en het interpreteren van de informatie die ze krijgen.

Heeft u een vergelijkbaar vraagstuk, dan gaan wij graag met u in gesprek. Samen bepalen we de onderzoeksvraag, methode en manier waarop de resultaten worden aangeleverd. Vaak houden wij een serie interviews en schrijven wij een rapport over onze bevindingen. Maar andere varianten zijn ook mogelijk. Wij vinden het in ieder geval belangrijk om praktische aanbevelingen te geven, waarmee u direct aan de slag kunt. 

Met de juiste inrichting van processen kunt u tijd en geld besparen en de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren. In veel organisaties is sprake van verspilling. Deze is niet gemakkelijk te herkennen, laat staan te elimineren. MvR & Partners beschikt over ervaren en gecertificeerde LEAN-adviseurs. Zij kunnen met verschillende tools achterhalen welke onderdelen in uw organisatie efficiënter ingericht kunnen worden. Op basis van hun bevindingen adviseren zij u over manieren om de verspilling uit uw processen te verwijderen. 

MvR & Partners begeleidt regelmatig workshops, op verschillende organisatieniveaus. Een workshop kan worden ingezet voor diverse doeleinden. Workshops zijn zeer geschikt om met verschillende stakeholders standpunten uit te wisselen, ideeën te genereren of kennis op te doen. Met de begeleiding van MvR & Partners bent u verzekerd van professionele en inspirerende begeleiding. Daarnaast beschikken onze trainers over een brede inhoudelijke expertise en praktische ervaring.

Een workshop die wij regelmatig houden, is een sessie over Zaakgericht Werken met het managementteam. Hierin verkennen de deelnemers met elkaar hun visie op deze organisatieverandering en komen ze middels de door ons ontwikkelde ‘Implementation Strategy Canvas’-methode in één sessie tot de juiste aanpak. Een ander voorbeeld is een workshop gericht op kennisuitwisseling binnen of tussen afdelingen. Hierdoor worden onderlinge verwachtingen helder en misverstanden geëlimineerd. Wij gaan graag met u in gesprek om een geschikte vorm te vinden.