MvR Academy

In de afgelopen jaren heeft MvR & Partners diverse overheidsorganisaties geholpen bij de invoering van Zaakgericht Werken. Een belangrijke succesfactor in onze aanpak is de aandacht voor het opleiden en motiveren van mensen. Wij hebben onze kennis en ervaring op dit gebied ondergebracht in de MvR Academy. Via de MvR Academy bieden wij onze klanten een breed pakket aan trainingen en games, op het gebied van Zaakgericht Werken en gerelateerde thema's. Ons aanbod voorziet in diverse methoden en leerdoelen en is geschikt voor verschillende doelgroepen

 

Zaakgericht Werken is geen ICT-traject, maar een organisatieverandering. Vanuit deze benadering werken wij. In organisaties die er niet in slagen om hun ambities op het gebied van Zaakgericht Werken waar te maken, ligt de focus vaak op het werken met het zaaksysteem. Dit is een belangrijk onderdeel, maar bovenal is het de kunst om de medewerkers in de organisatie mee te krijgen. Zij zijn het tenslotte die de nieuwe werkwijze moeten omarmen. Dit vereist een investering in scholing en betrokkenheid. MvR Academy voorziet in deze behoefte.

Het aanbod van MvR Academy rust op twee pijlers: trainingen en games. De trainingen zijn primair gericht op het overbrengen van theoretische en praktische kennis over Zaakgericht Werken en het zaaksysteem. Onze games zijn gebaseerd op het principe van learning by doing. Deelnemers leren op speelse wijze over het hoe en waarom van Zaakgericht Werken. Competitie-elementen zorgen voor extra speelplezier en daarmee een optimaal leereffect.

De sessies worden begeleid door trainers/spelleiders met een brede ervaring op het gebied van Zaakgericht Werken. De trainingen kunnen zowel op onze eigen trainingslocatie worden gegeven, als op die van uzelf. Indien gewenst, kunnen de trainingen in overleg met de opdrachtgever afgestemd worden op de behoefte.

Onze games zijn gebaseerd op het principe van learning by doing. Deelnemers leren op speelse wijze over het hoe en waarom van Zaakgericht Werken. Competitie-elementen zorgen voor extra speelplezier en daarmee een optimaal leereffect. Wij hebben vijf games ontwikkeld voor diverse doelgroepen en spelvormen.

Lees meer...

Onze trainingen zijn primair gericht op het overbrengen van theoretische en praktische kennis over Zaakgericht Werken en het zaaksysteem. Ons trainingsaanbod verzorgt een breed aanbod voor alle medewerkers in uw organisatie.

Lees meer...