Gerelateerd

 

De Omgevingswet introduceert een nieuw middel voor digitale dienstverlening: de toepasbare regel. Hiermee vertalen overheden juridische regels naar digitale interactieve vragenbomen in begrijpelijke taal. Met deze toepasbare regels kan een inwoner of bedrijf een vergunningcheck uitvoeren of ondersteund worden tijdens het indienen van een aanvraag. Toepasbare regels spelen dus een cruciale rol in de dienstverlening, en het ambitieniveau van uw organisatie bepaalt de invulling die u aan toepasbare regels geeft. Met onze unieke visie op regelbeheer en als VNG erkende dienstverlener heeft MvR Consulting alle kennis in huis om u hierbij te helpen.

 

Bepalen ambitieniveau regelbeheer

Om wettelijk te voldoen aan de Omgevingswet heeft u een aantal toepasbare regels nodig. Voor inwerkingtreding krijgt u deze toepasbare regels van het Rijk ten behoeve van de zogeheten ‘bruidsschat’: de nu nog landelijke regels die worden overgedragen aan decentrale overheden. Om uw huidige dienstverleningsniveau te behouden, moet u waarschijnlijk meer toepasbare regels maken en aanleveren. MvR Consulting helpt u graag bij het bepalen van een strategie passend bij uw ambitie met betrekking tot het gewenste dienstverleningsniveau.

 

Quickscan regelbeheer

Wilt u weten waar uw organisatie staat met toepasbare regels ten opzichte van het gewenste dienstverleningsniveau? Of bent u benieuwd hoe gebruiksvriendelijk en onderhoudbaar uw zelfgemaakte toepasbare regels zijn? Onze Quickscan Regelbeheer biedt dan uitkomst. Lees meer over onze Quickscan Regelbeheer.

 

Softwareselectie regelbeheer

Voor het maken, bewerken en aanleveren van toepasbare regels heeft u software nodig. Welke regelbeheersoftware het beste bij de ambitie van uw organisatie past, is onder meer afhankelijk van de gebruiksvriendelijkheid en beheermogelijkheden van de software. MvR Consulting heeft jarenlange ervaring met softwareselectie en is expert in het opstellen en beheren van toepasbare regels met software van vrijwel alle leveranciers. Wij helpen uw organisatie graag bij het vormgeven van het selectietraject.

 

Proces voor regelbeheer

Het maken van toepasbare regels zorgt voor een nieuw proces bij veel overheden. Daarnaast raakt het maken en beheren van toepasbare regels ook veel bestaande processen. Denk aan het aanpassen van uw juridische regels of het vergunningaanvraagproces. MvR Consulting helpt u graag in de stappen die nodig zijn om deze processen optimaal in te richten voor uw organisatie.

 

Maken van toepasbare regels

Naast nieuwe processen vergt het maken van toepasbare regels ook nieuwe kennis en kunde. Er zijn immers veel factoren die bepalen hoe gebruiksvriendelijk een vragenboom is vanuit burgerperspectief. Ook de onderhoudbaarheid achter de schermen wordt beïnvloed door hoe de toepasbare regel is opgesteld. In onze “Training toepasbare regels” neemt MvR Consulting u stapsgewijs mee in het ontwikkelproces van toepasbare regels en geven wij u de benodigde handvatten om onderhoudbare en gebruiksvriendelijke vragenbomen te maken.

Staat uw vraagstuk hier niet bij? Neem dan gerust contact op. We stemmen graag met u af hoe we kunnen helpen bij uw specifieke vraag.

 

 

Een cruciaal element voor de uitvoering van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit stelsel worden juridische regels en dienstverlening die de fysieke leefomgeving betreffen, integraal aangeboden aan burgers en bedrijven. Dit nieuwe digitale platform vereist dat bevoegde gezagen nieuwe software aanschaffen voor het ontwikkelen en beheren van toepasbare regels. Met deze software sluiten zij aan op het DSO om deze met hun lokale regels vullen. De Omgevingswet en bijbehorende informatievoorziening moet daarnaast aansluiten op bestaande informatiearchitectuur. Daarnaast zorgt de invoering van de Omgevingswet voor nieuwe of veranderende werkprocessen. Zonder voorafgaande kennis kan het een uitdaging zijn om geschikte software te selecteren. Met haar ervaring en expertise kan MvR Consulting uw organisatie begeleiden bij het opstellen van de wensen en eisen die aansluiten op uw organisatie en de Omgevingswet. Ook kunt u begeleiding en ondersteuning krijgen bij het aanbestedingstraject ende implementatie van de geselecteerde software.

 

Regelbeheersoftware en plansoftware

Juridische en toepasbare regels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden; immers zijn toepasbare regels een gebruiksvriendelijke en begrijpelijke vertaling van de juridische regels. Het aanbesteden van de benodigde software gebeurt daarom ook vaak gezamenlijk. In onze adviestrajecten voor de softwareselectie houden we rekening met de ambities en strategie van uw organisatie met betrekking tot de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarnaast houden we ook rekening met het gebruiksgemak van de software, zowel in het dagelijks gebruik als de lange termijn onderhoudbaarheid.

advies gesprek

Meer weten?

Karlijn

Neem contact op met

Karlijn Roedelof

Accountmanager

karlijn.roedelof@mvr.nl

06 22 97 39 00