Methodieken

Wanneer een organisatie wil digitaliseren, is het van belang om dit niet te zien als een IT-project, maar als een veranderkundige opgave. Een duurzame verandering kan alleen worden bereikt als deze met aandacht voor alle relevante aspecten integraal wordt doorgevoerd. MvR & Partners heeft om deze reden het COPI-model ontwikkeld. COPI staat voor Cultuur en Mens, Organisatie en besturing, Processen en standaarden en Informatievoorziening. Wij gebruiken COPI als raamwerk voor onderzoek en advisering.

 

Toelichting COPI-model:

  • Cultuur en Mens

Bij cultuur en mens wordt gekeken naar de 'zachte' kant van de verandering. Het gaat over draagvlak, kennis, betrokkenheid, bereidheid tot verandering en communicatie.

  • Organisatie en Besturing

Organisatie en besturing gaat over inrichting, structuur, beheersing, kritieke prestatie-indicatoren en hiërarchie.

  • Processen en Standaarden

Om een duurzame verandering te realiseren, zijn afspraken over processen en standaarden noodzakelijk.

  • Informatievoorziening

Informatievoorziening betreft alle procesondersteuning (ICT), stuurinformatie en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn

COPI