Methodieken

MvR & Partners verwerkt de kennis en ervaring die we opdoen bij klanten in methodieken en beproefde aanpakken. Hierdoor kunnen klanten profiteren van eerdere ervaringen en hebben ze de zekerheid dat we projecten succesvol kunnen afronden. Het COPI-model gebruiken we als een algemeen raamwerk voor onderzoek en advisering. Voor Zaakgericht Werken maken we gebruik van onze blauwdruk, waarmee klanten binnen 6 maanden succesvol Zaakgericht Werken kunnen implementeren. Voor RPA maken we gebruik van een PoC-aanpak, waarbij klanten makkelijk kunnen opschalen van een PoC naar een productieomgeving, met minimale inzet en kosten. 

 

Het COPI-model

Wanneer een organisatie wil digitaliseren, is het van belang om dit niet te zien als een IT-project, maar als een veranderkundige opgave. Een duurzame verandering kan alleen worden bereikt als deze met aandacht voor alle relevante aspecten integraal wordt doorgevoerd. MvR & Partners heeft om deze reden het COPI-model ontwikkeld. COPI staat voor Cultuur en Mens, Organisatie en besturing, Processen en standaarden en Informatievoorziening. Wij gebruiken COPI als raamwerk voor onderzoek en advisering.

Toelichting COPI-model:

  • Cultuur en Mens

Bij cultuur en mens wordt gekeken naar de 'zachte' kant van de verandering. Het gaat over draagvlak, kennis, betrokkenheid, bereidheid tot verandering en communicatie.

  • Organisatie en besturing

Organisatie en besturing gaat over inrichting, structuur, beheersing, kritieke prestatie-indicatoren en hiërarchie.

  • Processen en standaarden

Om een duurzame verandering te realiseren, zijn afspraken over processen en standaarden noodzakelijk.

  • Informatievoorziening

Informatievoorziening betreft alle procesondersteuning (ICT), stuurinformatie en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn

 

COPI

.