Methodieken

MvR Consulting verwerkt de kennis en ervaring die we opdoen bij klanten in methodieken en beproefde aanpakken. Hierdoor kunnen klanten profiteren van eerdere ervaringen en hebben ze de zekerheid dat we projecten succesvol kunnen afronden. Het COPI-model gebruiken we als een algemeen raamwerk voor onderzoek en advisering. Voor Zaakgericht Werken maken we gebruik van onze blauwdruk, waarmee klanten binnen 6 maanden succesvol Zaakgericht Werken kunnen implementeren. Voor RPA maken we gebruik van een PoC-aanpak, waarbij klanten makkelijk kunnen opschalen van een PoC naar een productieomgeving, met minimale inzet en kosten. 

Wanneer een organisatie wil digitaliseren, is het van belang om dit niet te zien als een IT-project, maar als een veranderkundige opgave. Een duurzame verandering kan alleen worden bereikt als deze met aandacht voor alle relevante aspecten integraal wordt doorgevoerd. MvR Consulting heeft om deze reden het COPI-model ontwikkeld. COPI staat voor Cultuur en Mens, Organisatie en besturing, Processen en standaarden en Informatievoorziening. Wij gebruiken COPI als raamwerk voor onderzoek en advisering.

Lees meer...

In het afgelopen jaar hebben we een groot aantal klanten geholpen met de introductie van softbots in de organisatie. Hoe verloopt de implementatie van softbots? Welke stappen moet ik doorlopen? En waar moet ik rekening mee houden? Zomaar een paar vragen van klanten die veel gesteld worden voor er een besluit kan worden genomen over de inzet van softbots.

Lees meer...