Klantcases

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

De gemeente Assen is bezig met de invoering van Zaakgericht en Procesgericht Werken. Een belangrijke succesfactor bij de implementatie is de aandacht voor het opleiden en motiveren van mensen. Zaakgericht Werken heeft een brede impact.

Het gaat verder dan simpelweg het werken met een zaaksysteem. Het heeft invloed op de gehele organisatie, cultuur en processen. Zeker voor personen met een leidinggevende functie is het van belang om hier inzicht in te hebben. Zij zullen het goede voorbeeld moeten geven en achter de uitgangspunten van Zaakgericht Werken staan. Om deze doelgroep bewust te maken van de organisatiebrede impact van Zaakgericht Werken is het van belang hen hier tijdig bij te betrekken.

Gevraagd is aan MvR Consulting om de teamleiders en het Management Team goed voor te bereiden op deze verandering en hen kennis te laten maken met het Zaakgericht Werken middels het leerspel ‘Onderweg naar Zaakgericht Werken’. Tijdens dit spel vervullen twee teams elk een rol als proceseigenaar. Ze spelen tegen elkaar, onder begeleiding van de spelleider. Ze doorlopen met behulp van een dobbelsteen en een spelbord de levenscyclus van een zaak en stuiten daarbij op knelpunten die ze op moeten lossen. Met een goede strategie, teamwork en het investeren in de juiste oplossingen, kan een team zich tot winnaar laten kronen.