Klantcases

Trots kunnen wij melden dat de gemeente Twenterand vanaf vandaag meer dan 100 processen zaakgericht afhandelt. Dit zijn vooral klantprocessen zoals subsidies en klachten, maar ook het interne bestuurlijke besluitvormingsproces is aangesloten op het zaaksysteem. Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden, makkelijker informatie uitgewisseld worden met zowel collega's als de inwoners en ondernemers en kunnen we ook betere dienstverlening leveren.

Bij de implementatie hebben naast de projectbetrokkenen ook de coöperatieve vereniging Dimpact en o.a. best practices uit Rotterdam en Coevorden een belangrijke bijdrage gehad. Voor wie zich nog afvraagt waarom we bij de gemeente Twenterand zaakgericht gaan werken legt collega Gerda van het Klant Contact Centrum dit heel doeltreffend uit: "Wat het zaakgericht werken mij op gaat leveren? Ik verwacht makkelijk en doelgericht vragen van inwoners over de status van hun aanvraag te kunnen beantwoorden. Op die manier hoef ik minder collega’s te storen en hebben inwoners snel antwoord op hun vraag." 

Projectleider Jesper Vorstermans heeft namens MvR Consulting het projectmanagement gedaan van het project Zaakgericht Werken. Onze opdrachtgever bij de gemeente Frank Herik is daarover zeer tevreden: "Projectleiding is een vak en Jesper heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het gehele traject"