Klantcases

De decentralisaties van 2015 betekenden een enorme verschuiving in taken en verantwoordelijkheden richting gemeenten. Het doel van de Rijksoverheid is om maatschappelijke ondersteuning veel meer vanuit de vraag en de eigen omgeving van de inwoner vorm te geven. Dit betekent onder andere dat gemeenten de informatie over jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen zo eenvoudig mogelijk moeten presenteren. Ook voor de gemeente Huizen is het een uitdaging om de informatiepositie van inwoners zodanig te versterken, dat ze in staat zijn om zelf hun eigen zorg en ondersteuning te organiseren.

Huizen heeft MvR Consulting gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen en inrichten van een Digitaal Sociaal Plein (DSP). Met het DSP wordt alle informatie over het sociaal domein door middel van één portaal aangeboden. Dit portaal versterkt daarmee de informatiepositie van inwoners. MvR Consulting is gevraagd om dit project te begeleiden tot een maand na de livegang op 28 september 2017. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het maken en sturen op de realisatie van de projectplanning en het communiceren met alle belanghebbenden over het project. Naast deze algemene werkzaamheden heeft MvR Consulting ook een aantal deelprojecten geleid. Zo zijn de projecten om de sociale kaart te digitaliseren en inkomensspecificaties online inzichtelijk te maken inmiddels vergevorderd.  

Het resultaat van het project is dat het Digitaal Sociaal Plein op 28 september jl. volgens planning live is gegaan (zie ook www.digitaalsociaalpleinhbel.nl). Ook de doorontwikkeling van het portaal ligt op schema waardoor inwoners beter in staat zijn om hun zorg en ondersteuning te organiseren.

Koen Buikema, opdrachtgever van het project binnen de gemeente, is blij met het resultaat. "Door het Digitaal Sociaal Plein willen we de informatiepositie van de inwoner versterken. De gemeente is transparant in haar informatieverstrekking en dit maakt het ook gelijk heel kwetsbaar. Door samen met MvR dit project zorgvuldig uit te voeren is het Digitaal Sociaal Plein tijdig gelanceerd op een groot gezondheidsfestival in de Regio Gooi & Vechtstreek."