Klantcases

Op 9 juni is de gemeente Oost Gelre live gegaan met gemeentebreed Zaakgericht Werken met de Atos e-Suite van Dimpact. De uitrol van Zaakgericht Werken heeft plaatsgevonden volgens de bewezen blauwdruk uitrol van MvR Consulting. In 6 maanden tijd is hard gewerkt om de hele organisatie in één keer over te laten gaan. In dit traject is veel aandacht besteed aan de ‘zachte’ veranderkant door aandacht te besteden aan de betrokkenheid van het MT, de inzet van zogenaamde Superusers en uitgebreide gemeentebrede communicatie.

De MvR Academy heeft ook alle trainingen mogen verzorgen. In de trainingen is, naast het knoppenaspect, veel aandacht besteed aan de bewustwording van de nieuwe manier van werken. Dit is gedaan door middel van serious gaming.

Ook is er bewust gekozen om een heldere boodschap over te brengen: eerst investeren en dan doorontwikkelen. Tijdens het 6 maanden durende project is er al begonnen met de voorbereidingen voor de doorontwikkeling. Met behulp van medewerkers en managers is een doorontwikkelkalender opgesteld. Dit vormt nu de basis waarop Oost Gelre nu verder zijn digitale dienstverlening gaat doorontwikkelen.

Voor een interview met Marjolein Kröner, projectleider Zaakgericht Werken, klikt u hier.