Klantcases

Ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering en een verbetering in de dienstverlening richting de burger, heeft de gemeente Renkum besloten om organisatie breed Zaakgericht te gaan werken. Om dit te bewerkstelligen, heeft de gemeente gekozen voor de uitrol van de blauwdruk Zaakgericht Werken van MvR Consulting. Deze bewezen succesvolle uitrol kent 2 fasen. Voor de afronding van de eerste digitale fase heeft de gemeente, in nauwe samenwerking met MvR Consulting, 6 maanden gewerkt naar de inrichting van een digitaal fundament.

Deze fase kenmerkt zich door de generieke inrichting van het Zaaksysteem en het trainen van de gehele organisatie om deze voor te bereiden op de nieuwe manier van werken. MvR Consulting heeft, door middel van gestructureerde projectleiding, deze transitie begeleid. Samen met een projectgroep is hard gewerkt aan een succesvolle realisatie en afronding van de eerste fase van dit project. Conform planning is de gemeente 7 juli 2015 live gegaan met meer dan 300 zaaktypen en volledig getrainde werknemers. Deze fase vormt daarmee een platvorm voor fase 2, waarin de gemeente de doorontwikkeling zelfstandig verder op pakt.