Klantcases

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 43 niet laden

De gemeente Rotterdam omarmt net als veel andere gemeenten het principe ‘Zaakgericht Werken’. Het organisatiebreed invoeren hiervan is een belangrijke volgende stap voor de gemeente, die al erg ver is met klantgericht denken en digitale dienstverlening. 

MvR Consulting heeft een projectadviseur/projectleider mogen leveren voor de invoering van Zaakgericht Werken in de hele organisatie. De projectadviseur is zowel betrokken bij het vormen van een organisatiebrede visie op als bij het implementeren van Zaakgericht Werken. 

Door de omvang van de organisatie is gekozen voor een gefaseerde, maar wel gestandaardiseerde invoering. Tijdens de eerste fase van het programma is Zaakgericht Werken geïmplementeerd bij twee startprocessen. Met de ervaring die hiermee is opgedaan, is een standaardwerkwijze opgesteld om Zaakgericht Werken in de hele organisatie te implementeren. In samenwerking met MvR Consulting zijn er onder andere templates voor een projectplan, projectplanning, draagvlak sessies en een aantal generieke procesmodellen opgeleverd voor de standaard werkwijze. 

In de tweede fase wordt Zaakgericht Werken per procescluster in de organisatie ingevoerd. MvR Consulting levert de projectleider voor het eerste procescluster. Deze implementatie verloopt aan de hand van de standaard werkwijze en de organisatiebrede visie op Zaakgericht Werken, maar met aandacht voor de specifieke processen. Op die manier kan op een eenduidige manier Zaakgericht Werken in de hele organisatie stap voor stap worden ingevoerd terwijl er draagvlak wordt gecreëerd bij de medewerkers die Zaakgericht Werken gaan werken in hun processen.