Klantcases

Voor de gemeente Rotterdam hebben we een AVG bot gemaakt. Opdracht was om in pdf documenten te zoeken naar namen, kentekens en BSN nummers en deze onleesbaar te maken zodat ze gedeeld konden worden met ketenpartners.

Achterliggende gedachte was om te kijken wat de mogelijkheden zijn van RPA software, met name als het gaat om ongestructureerde informatie. Met onze AVG bot (die we zowel in Kofax Kapow als UIPath hebben gemaakt) bleek het inderdaad mogelijk deze opdracht uit te voeren. De gemeente Rotterdam heeft mede op basis van deze resultaten besloten om RPA in te gaan zetten als "structurele oplossing" voor "onvoorziene problemen". Met een zeer snelle interne time-to-market oplossingen kunnen bieden aan de business.