Whitepapers

De vraag vanuit de markt en het aanbod dat geleverd kan worden volgt steeds sneller op elkaar. Dit vraagt van organisaties dat zij wendbaarder dienen te zijn. Om snel op deze vraag in te kunnen spelen is goede interne communicatie vereist. Op dit moment wordt e-mail veelvuldig gebruikt als interne communicatie. Is dit echter nog wel van deze tijd? In deze whitepaper wordt antwoord gegeven op deze vraag. Daarnaast is er gekeken naar mogelijke alternatieven die één of meerdere functies van de e-mail kunnen overnemen.