mvr logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toepasbare regels

MvR Consulting heeft dankzij al haar ervaring een eigen kijk op het maken en beheren van toepasbare regels. Onze visie is tweeledig:     

1.       Ze dragen bij aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;  
2.       Ze zorgen voor kwaliteitsverbetering van de regelgeving en de interne processen van de organisatie.   

Betere dienstverlening  

Toepasbare regels spelen een cruciale rol in de informatievoorziening van een gemeente aan burgers en bedrijven. Ze dragen bij aan het gemak bij het indienen van meldingen of aanvragen van vergunningen en daarmee direct aan het dienstverleningsniveau van de organisatie. Om dit te bereiken moeten juridische regels omgezet worden in toepasbare regels. Toepasbare regels zijn alleen succesvol als ze begrijpelijk geformuleerd worden. Dit zorgt ervoor er alleen vragen aan burgers en bedrijven gesteld worden die zij kunnen beantwoorden.    

Kwaliteitsverbetering  

Hoewel regelverbetering niet het hoofddoel van toepasbare regels is, constateert MvR Consulting dat toepasbare regels hier veel aan bijdragen.  Om te komen tot toepasbare regels moeten juridische teksten vertaald worden naar logische modellen. Regels worden hierbij gevisualiseerd als bedrijfslogica in tabellen of beslisbomen. Bij deze vertaling en visualisatie worden inconsistenties, incompleetheden en andere onjuistheden ontdekt. MvR Consulting helpt organisaties bij het verzilveren van deze inzichten. Indien gewenst adviseert MvR Consulting ook over een doelgerichte werkwijze waarmee de regelgeving beter aansluiten bij de doelen en ambities van het bevoegde gezag. 

 

Onze diensten

De dienstverlening van MvR Consulting bestaat in het kader van regelbeheer en gemeentebrede dienstverlening uit onderstaande diensten.

Regelanalist

Quickscans

Workshops

Trainingen

 

Andere diensten die MvR Consulting aanbiedt zijn:

  • Procesadviseur: Het maken van toepasbare regels zorgt voor een nieuw proces bij veel overheden. Daarnaast raakt het maken en beheren van toepasbare regels ook veel bestaande processen, bijvoorbeeld rondom het aanpassen en opstellen van juridische regels, of het vergunningaanvraagproces. MvR Consulting kan helpen met de stappen die nodig zijn om deze processen optimaal in te richten voor uw organisatie. 
  • Inspiratiesessie juridische en toepasbare regels: Juridische en toepasbare regels zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe de juridische tekst is geformuleerd en gestructureerd kan het ontwikkelproces voor toepasbare regels vermoeilijken of juist vergemakkelijken. Op basis van de behoefte van uw organisatie nemen wij uw organisatie mee in de raakvlakken tussen de twee onderwerpen en geven we een aantal tips hoe de juridische tekst bij voorbaat al zo ‘toepasbaar’ mogelijk kan worden geschreven.  Thema's als minimale acties voor inwerkingtreding en bewustwording van gebruiksvriendelijkheid komen hier ook aan de orde.
MvR levert:
Regelanalist
Quickscans
Workshops
Trainingen
Meer Weten?
Karlijn Roedelof

Neem contact op met

Karlijn Roedelof

Accountmanager
karlijn.roedelof@mvr.nl
06 22 97 39 00

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking?
Neem contact met ons op