mvr logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opleiding regelanalist 

De Omgevingswet is afgelopen 1 januari inwerking getreden. Een regelanalist vervult een sleutelrol in het verbeteren van de dienstverlening en het duurzaam ontwikkelen van toepasbare regels binnen het fysieke domein.  

De rol van regelanalist vraagt om uitgebreide kennis en beheersing van de eigen regelbeheersoftware en kennis van het landelijke digitaal stelsel. De regelanalist moet in staat zijn om de juridische teksten uit o.a. het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening correct te kunnen ontleden en interpreteren, en deze interpretatie te toetsen. Dit is immers de basis voor het maken van begrijpelijke vragen voor inwoners. Tot slot behoort het op een onderhoudbare manier én correct onderbrengen van deze vragen en de achterliggende logica in de regelbeheersoftware ook tot het takenpakket van de regelanalist. Dit is een vak apart. In de opleiding Regelanalist komen deze benodigde vaardigheden uitgebreid aan bod. 

De landelijke toepasbare regel experts van MvR Consulting verzorgen deze opleiding, waarin we onze expertise, ervaring en unieke inzichten hebben samengebracht. 

Inhoud 

De opleiding Regelanalist focust zich op alle facetten waar een regelanalist mee te maken krijgt. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen: 

 • De juridische teksten interpreteren en vertalen naar gebruiksvriendelijke en beantwoordbare vragen voor inwoners en bedrijven. 
 • Juiste vragen formuleren richting inhoudelijke experts om de interpretatie van de juridische tekst te controleren. 
 • De vragen op een onderhoudsvriendelijke en correcte manier in de regelbeheersoftware zetten. 
 • De verschillende mogelijkheden binnen de Standaard Toepasbare Regels (STTR) efficiënt inzetten om de gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid te optimaliseren, afgestemd op de mogelijkheden van de eigen regelbeheersoftware. 
 • Weloverwogen afwegingen maken tussen (de betekenis van) de juridische regels en praktijk. 
 • De toepasbare regel binnen het totaaloverzicht van het omgevingsloket plaatsen, waarbij de volledige klantreis van de initiatiefnemer in beeld is.  
 • De middelen die als regelanalist tot je beschikking staan kennen en kunnen inzetten, zodat je weet wanneer zelf ‘het wiel uit te vinden’ en wanneer je slim bij anderen kunt hergebruiken.  
 • De benodigde samenwerking met (en afhankelijkheden van) andere teams of afdelingen binnen de organisatie en met ketenpartners. 
 • De gemaakte keuzes in het ontwikkelproces van de toepasbare regel archiveren. 
 • De toepasbare regels afmonteren en aanleveren aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  

Deze opleiding gaat niet in op het schrijven van het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening.  

Het leerproces 

De opleiding bestaat uit 12 lesdagen verspreid over 3 maanden. Gemiddeld vindt er wekelijks 1 lesdag plaats, waarbij theorie, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk aan bod komen. Deelnemers mogen tijdens de opleiding ook eigen praktijkcasussen inbrengen.  

De opgedane kennis wordt door de deelnemers direct in de praktijk toegepast op de overige dagen van de week. Men kan ervoor kiezen een volledig nieuw onderwerp beet te pakken of een reeds bestaande toepasbare regel te verbeteren.  

Naast de lesdagen vindt er ook wekelijks een digitaal spreekuur plaats, waar deelnemers vragen kunnen stellen, als ze bijvoorbeeld vastlopen tijdens het maken van huiswerk.  

Praktische informatie 

 • De opleiding kost €8.500,- per deelnemer. 
 • De opleiding bestaat uit 12 lesdagen verspreid over 3 maanden.  
 • De eerstvolgende reeks start in april 2024, indien er voldoende aanmeldingen zijn. 
 • Lesdagen duren van 9.30u tot 15.30u en vinden plaats op de volgende data: 
  • Maandag 8 april 2024
  • Maandag 15 april 2024 
  • Maandag 22 april 2024 
  • Maandag 13 mei 2024 
  • Dinsdag 21 mei 2024 
  • Maandag 27 mei 2024 
  • Maandag 3 juni 2024 
  • Maandag 10 juni 2024 
  • Maandag 17 juni 2024
  • Maandag 24 juni 2024
  • Maandag 1 juli 2024 
  • Maandag 8 juli 2024
 • De digitale spreekuren vinden plaats op donderdagen van 9.30u tot 10.30u gedurende de looptijd van de opleiding, met uitzondering van feest- en vakantiedagen.  
 • De lesdagen vinden fysiek plaats in Maarssen (Bisonspoor 3002 – B409, 3605LT Maarssen) 

Inschrijving 

Vul onderstaand formulier compleet in om de inschrijving te reserveren. Eén van onze collega’s zal naar aanleiding van de inschrijving contact met u opnemen om uw inschrijving definitief te maken.  

Inschrijfformulier 

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking?
Neem contact met ons op