mvr logo
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fysieke leefomgeving

MvR Consulting ziet ingrijpende ontwikkelingen in onze leefomgeving, zoals de klimaatverandering, de energietransitie, en een steeds grotere noodzaak slim om te gaan met de beperkte ruimte. Daarnaast moet men inspelen op continu veranderende omstandigheden door ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS, maar ook de veranderende functie van bijvoorbeeld stadscentra, waar men detailhandel steeds vaker uit het straatbeeld ziet verdwijnen. MvR  Consulting wil samen met u de ruimte en mogelijkheden van de Omgevingswet benutten om in te spelen op dit soort ontwikkelingen.

Hiervoor zijn een digitaal vaardige organisatie en een optimaal afgestemde informatievoorziening met een passende (interbestuurlijke) procesinrichting randvoorwaardelijk. Eén van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is een inzichtelijk omgevingsrecht en een ander verbeterdoel is snellere besluitvorming. Om deze doelen te realiseren moet informatie duidelijk, actueel en eenduidig zijn. Ook moeten overheden én initiatiefnemers over deze informatie kunnen beschikken. Ons team van specialisten helpt bij het inzetten van de juiste oplossingen, o.a. voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), geharmoniseerde ketenprocessen en een hierop afgestemde organisatieontwikkeling.

Advies of ondersteuning met de implementatie van de Omgevingswet

MvR Consulting heeft inmiddels verschillende overheidsorganisaties geholpen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en het DSO, zoals Omgevingsdienst Twente, Provincie Limburg, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, gemeente Valkenburg aan de Geul, gemeente Winterswijk, gemeente Veldhoven, Servicecentrum MER, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn diverse organisaties geholpen met het maken en beheren van toepasbare regels, waaronder gemeente Haarlem, Amersfoort en Den Haag. Naast advies en ondersteuning verzorgen wij workshops en trainingen voor verschillende onderwerpen die samenhangen met de Omgevingswet en het DSO.

Toegespitst op uw behoefte

Heeft u behoefte aan: 

  • Inzicht in wat u moet doen om wettelijk, organisatorisch, en technisch te voldoen aan de Omgevingswet?

  • Grip op processen die worden geintroduceerd of geraakt door de Omgevingswet?

  • Begeleiding bij regelbeheer zoals het toepasbaar en/of doelgericht maken van juridische regels? Meer informatie

  • Ondersteuning bij software zoals de selectie en implementatie voor planvorming, VTH, of toepasbare regels?  Meer informatie 

  • Opleiding en training om de zelfredzaamheid in uw organisatie onder de Omgevingswet te vergroten? 

 Maak dan een afspraak. U kunt uiteraard ook contact opnemen en gezamenlijk uw behoefte in kaart te brengen. 

MvR levert:
Bewustzijnstraining
Advies inrichting IT landschap
Serious games
Meer Weten?
Nicole Broekema

Neem contact op met

Karlijn Roedelof

Accountmanager
karlijn.roedelof@mvr.nl
06 22 97 39 00

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking?
Neem contact met ons op