Zaakgericht Werken

MvR & Partners begeleidt mensgerichte implementaties van Zaakgericht Werken bij overheidsorganisaties. Op basis van een beproefde methodiek zorgen wij voor draagvlak en een duurzame verankering van Zaakgericht Werken in de organisatie. Dat betekent dat wij iedereen in de organisatie meenemen in de verandering die aanstaande is en problemen gezamenlijk oplossen.

Ervaring leert dat wij binnen 6 maanden deze verandering in elke organisatie kunnen realiseren. Daarnaast helpen wij organisaties die zaakgericht willen werken met het inzichtelijk maken van hun wensen. Desgewenst leveren wij ook projectleiders en programmamanagers. Ook trainen wij organisaties in het gebruik van systemen. Wilt u meer weten over onze aanpak, neem dan contact op met onze senior consultant of een van onze accountmanagers.

Uw organisatie zaakgericht laten werken

Zaakgericht Werken is geen ICT-traject, maar een organisatieverandering. Vanuit deze overtuiging hebben wij samen met onze klanten een implementatiemethode ontwikkeld. Met onze 'Blauwdruk Zaakgericht Werken' helpen wij organisaties om in zes maanden tijd de overstap te maken. Onze blauwdruk is een combinatie van zogeheten 'harde' en 'zachte' onderdelen. Bij die eerste categorie horen vaste inrichtingskeuzes, een goede projectorganisatie en strakke deadlines. De zachte kant bestaat uit opleiding, bewustwording, betrokkenheid en communicatie. Gezamenlijk staan deze elementen garant voor een succesvolle implementatie. Inmiddels hebben wij deze methode met succes bij meer dan 50 grote en kleinere organisaties gebruikt voor de invoering van Zaakgericht Werken.

Hoe bereid ik mijn organisatie voor op Zaakgericht Werken

Invoering van Zaakgericht Werken begint bij de mens. Allereerst heeft u draagvlak nodig voor het invoeren van Zaakgericht Werken. Ook moeten de medewerkers zien wat het voordeel is van Zaakgericht Werken en waarom het belangrijk is voor hun werk en voor de inwoners. De MvR Academy geeft trainingen en organiseert Serious Games om dit verandertraject duurzaam te ondersteunen. Tijdens en na de implementatie besteden we daarom veel aandacht aan het draagvlak en de opleiding van de medewerkers voor Zaakgericht Werken.

U werkt zaakgericht en dan ....

Organisatiebreed Zaakgericht Werken is vaak de eerste stap in de ontwikkeling van uw (digitale) dienstverlening. Als dit doel bereikt is, valt er meestal nog een hoop winst te behalen. Er liggen volop kansen om door te ontwikkelen en daarmee de mogelijkheden van Zaakgericht Werken maximaal te benutten. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van uw dienstverlening, het optimaliseren van processen, het vervangen van backofficeprocessen of digitaal samenwerken rondom projecten. Wij hebben in de loop der jaren ruime ervaring opgebouwd met het begeleiden van organisaties bij deze doorontwikkeling. Vaak doen wij dit als vervolgproject, na de implementatie van onze Blauwdruk. Wij gaan graag met u in gesprek om samen de ontwikkelmogelijkheden te verkennen.