Datagedreven Werken

Datagedreven werken kan een uitstekend middel zijn om uw (maatschappelijke) vraagstukken op te lossen of uw organisatiedoelstellingen te bereiken. We zien steeds meer dat data centraal staat bij besluitvorming, bij inzicht van uw prestaties en bij beleids- en productontwikkeling. Datagedreven werken staat niet op zichzelf en is onlosmakelijk verbonden met uw visie en ambities, organisatie, informatiesystemen, en medewerkers. Deze vier themagebieden corresponderen met het door MvR gebruikte COPI-model.  MvR & Partners beschikt over ervaren adviseurs die u goed ondersteunen bij het formuleren van uw visie en strategie met betrekking tot de inzet en toepassingen van datagedreven werken.   

Onze adviseurs zijn goed in staat om uw doelstellingen om te zetten naar concrete plannen, en de uitvoering daarvan. Wij bundelen uw doelstellingen, medewerkers, beschikbare technologie en data om tot praktische oplossingen te komen. Aan de hand van diverse werk- en spelvormen (zoals data practica of datalabs) zijn wij in staat ombewustzijn te creëren en de datavaardigheden van uw medewerkers te vergroten. 

Met de inzet van MvR & Partners geeft u meer richting aan datagedreven werken en kunt u concreet aan de slag gaan met actuele casuïstiek. Door middel onze data practica weten uw medewerkers nóg beter wat er komt kijken bij datagedreven werken en zijn uw medewerkers in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met een casus binnen uw gemeente.

Bekijk onze visie op Datagedreven Werken bij de overheid hier!